Vi setter ned energileddet med 10 øre/kWh

Publisert av nettinord_admin

23.06.22, kl 09:07

Fra og med 1. juni setter vi ned energileddet med 10 øre kWh - gjelder alle tariffer. Årsaken ligger i at Statnett har kuttet sine faste tilknytningskostnader til overliggende nett med neste 5 millioner kroner. Vårt kutt i energileddet reduserer kostnadene for våre kunder, samlet sett, med 8 millioner kroner. Vi benytter anledningen til å samtidig betale litt tilbake på merinntekten vi har opparbeidet oss. En skikkelig glad nyhet eller hva?

Så med liten skrift: Nettleien må påregnes å øke fra 1. januar 2023.

Nettleie