Illustrasjon av en elektrisk enhet
Illustrasjon av en elektrisk enhet. Tegning.

Leveringskvalitet er et samlebegrep som omfatter leveringspålitelighet, spenningskvalitet og ulike ikke-tekniske elementer, slik som kundeservice og informasjon.

Leveringspålitelighet

Leveringspålitelighet beskriver tilgjengeligheten av elektrisk energi du har som kunde, noe som gir en indikator på hvor ofte det oppstår avbrudd og hvor lenge avbrudd varer. Om du opplever mange avbrudd er leveringspåliteligheten dårlig, og hvis det er få avbrudd er det god leveringspålitelighet.

Det er ikke tallfestet noen krav til hva leveringspåliteligheten skal være, men det finnes flere bestemmelser i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet som regulerer leveringspåliteligheten i Norge. Du kan lese mer om dette på hjemmesiden til NVE ved å trykke på lenken her Leveringskvalitet - NVE

Spenningskvalitet

Dersom du opplever dårlig effekt fra lys eller annet elektrisk utstyr eller opplever at lys ofte blinker og at elektronisk utstyr blir ødelagt, så kan dette være et tegn på dårlig spenning i din bolig. I slike tilfeller bør du melde inn feilen til oss slik at vi kan kontrollere spenningskvaliteten så snart som mulig.

Hvis du opplever feil på lys eller elektriske apparater i din bolig og du mistenker at dette kan skyldes mangler eller feil som en del av vår leveranse til deg , bør du først sjekke på vår driftsmeldingsside om dette kan være en kjent feil. Skulle du ikke være berørt av noen pågående feil bør du melde inn feil til oss ved å benytte kontaktskjema ved å trykke på lenken her Kontakt oss - Feil, eller ringe vår vakttelefon på 78 46 44 00.

Klage

Dersom du er misfornøyd med noen av tjenestene som er underlagt begrepet Leveringskvalitet bør du i første omgang kontakte oss vedrørende saken slik at vi kan forsøke å løse problemet sammen med deg.