Sentralnettet binder sammen store produsenter og forbrukere i et landsdekkende system. Statnett opererer dette nettet som har spenningsnivå fra 132 - 420kV.

Regionalnettet binder sammen sentralnettet og distribusjonsnettet. Spenningsnivået i våres 557 km lange regionalnett er på 66 kV med hoved trafostasjoner i Smørfjord, Lakselv og Adamsfjord, og 13 større trafostasjoner i Fløytvika, Repvåg, Vesterpollen, Veidnes, Honningsvåg, Snefjord, Havøysund, Karasjok, Lakselv, Kjøllefjord, Mehamn, Hopseide og Mårøyfjord. Vindturbinanlegget til Arctic Wind på Havøygavelen og vindturbinparken til Statkraft på Gartefjellet i Kjøllefjord er også tilknyttet regionalnettet.

Distribusjonsnettet vårt på 2380 km sørger for at strømmen leveres til vanlige sluttbrukere og deles inn i lavspent (under 1 kV=1000V) og høyspent (1-22-34 kV).

Nettstasjonene sørger til slutt for at spenningen transformeres ned til lavspent for levering til forbruker med systemspenning 230v IT eller 400v TN for alminnelig forbruk. Vi har ca. 900 nettstasjoner spredt over forsyningsområdet vårt.

Nettstasjonene forsyner som siste ledd deg som nettkunde.

Denne lavspentfordelingen er enten luftledning eller jordkabel med spenningsnivå 230 – 400v