Area Nett AS som er en del av Infranord konsernet eier, drifter og sikrer stabil strømforsyning til våre 10500 kunder i kommunene Gamvik, Lebesby, Karasjok, Måsøy, Nordkapp, Porsanger og deler av Hammerfest.

Area Nett AS har med sine 55 ansatte ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av strømnettet i vårt forsyningsområde. 

Vi er lokalisert med kontorer i Honningsvåg, Kjøllefjord og Lakselv.

Nettvirksomheten er et monopol og er underlagt konsesjon fra NVE. Det betyr at du som kunde må benytte Area Nett AS som leverandør av nettjenester i vårt forsyningsområde.

Area Nett AS er gjennom Infranord SA eid av våre kunder i et såkalt samvirkeforetak.

Vår visjon er «Fra vidde til kyst» og hovedformålet er å drive forsyningsnettet til våre kunder effektivt og med høy grad av beredskap.