Kraftlagg bygget under oppussing
Bilde av administrasjonsbygget til Area Nett i Honningsvåg under renovering. Foto.

Midlertidige anlegg og byggestrøm

Byggestrøm er et midlertidig anlegg som benyttes av private, utbyggere/entreprenører  i en tidsbegrenset bygge- og anleggsperiode , eller for festivaler/arrangører og lignende i kortere perioder.

Priser

Vi leier ut byggestrømsskap montert på stativ både for 230 V og 400 V opp til 63A. 

Leiepriser finner du under øvrige priser på siden om Priser og Nettleie.

Leietakers ansvar

 • Leietaker plikter å behandle byggestrømskap med aktsomhet, slik at den ved demontering er i tilsvarende stand som ved montering.
 • Leietaker er i hele leieperioden ansvarlig for skap og tilstøtende utstyr. Alle skader som blir påført det utleide materiellet vil i sin helhet faktureres leietaker.
 • Leietaker plikter å tilse at utstyret behandles og brukes korrekt for å unngå å sette seg selv eller andre i fare.
 • Leietaker eller andre må på ingen måte utføre endringer eller reparasjoner på installasjonen i skapet. Dette skal kun utføres av fagpersoner som er godkjent av Nettinord.
 • Leietaker er ansvarlig for at skapet til enhver tid er lukket og låst.
 • Skapet må ikke flyttes fra utplasseringsstedet uten at dette varsles skriftlig.
 • Jording og tilførselskabel må på ingen måte røres/endres.
 • Ved manglende betaling vil byggestrømskapet bli frakoblet og hentet av Nettinord uten varsel og ansvar for følgekostnader.
 • Det er leietakers ansvar å si opp byggestrømskassen. Leieperiode over 1 år må avtales på forhånd.
 • Byggestrøm skal ikke benyttes som permanent forsyning til en installasjon.

Bestilling/oppsigelse

 • Byggestrøm bestilles og sies opp her: Kontakt oss - Byggestrøm.
 • Det er leietakers ansvar å si opp byggestrømskassen. 
 • Leieperiode over 1 år må avtales på forhånd.