Automatisk måleravlesning

Våre kunder i Area Nett har strømmålere fra leverandøren Kamstrup. På disse målerne er det mulig å se ulik informasjon i displayet og det er også mulig å foreta manuell utkobling av strømmen.

Noen av våre kunder som har fritidsbolig velger å slå av hovedsikringen (plassert før måler) når de forlater hytta etter sesongen er over. 

Vi anbefale derfor våre kunder å benytte manuell utkobling på måleren for å sikre at måleren har strøm slik at vi kan lese av måleren og korrekt forbruk blir fakturert. (Se brukerveiledninger)

Uten strøm på måleren er vi nødt å stipulere et forbruk, noe som medfører feil i forbruket når det i utgangspunktet skulle vært null forbruk

Våre målere fra Kamstrup kommuniserer automatisk med vårt datasystem og det betyr at vi til enhver tid har måleravlesninger som grunnlag for strømregningene.

HAN porten

Alle de ny strømmålerne er utstyrt med en fysisk utgang, kalt HAN-porten (Home Area Network). Gjennom å koble seg til HAN-porten, vil du få tilgang til informasjon om ditt eget strømforbruk.

HAN-porten er ikke montert i våre målere, men må ettermonteres hvis kunde ber om det. HAN port enheten og montering er kostnadsfritt for kunden

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde av en Kamstrupmåler

Gjennom HAN-porten vil du kunne få detaljert informasjon om:

  • Strømforbruk i øyeblikket (effekt uttak)
  • Strømforbruket siste time
  • Spenning- og strømnivå

Åpning av HAN-port er en tilleggstjeneste som:

  • Ikke er nødvendig for den vanlige leveransen av strøm hjem til deg
  • Krever ditt aktive samtykke og en bestilling fra deg for å iverksettes
  • Du når som helst kan trekke tilbake ditt samtykke til og få porten lukket igjen.

Personvern

Data om forbruk ansees som personopplysninger og trenger en viss beskyttelse. Det er du som kunde som selv som eier data som strømmes ut av HAN-porten og har dermed ansvaret for hvordan dataene blir behandlet.

Krav til sikring av forbruksdata

For at Area Nett AS skal kunne sikre personopplysninger må du som kunde bekrefte at måleren det gjelder er fysisk sikret. 

Når du som kunde ber om å få åpnet HAN-porten for lesing av eget forbruksdata kan dine data beskyttes enten ved kryptering eller fysisk sikring.

Ta kontakt med Nettkunde dersom du ønsker HAN-porten åpnet ved å benytte kontaktskjema Kontakt oss - Abonnement og AMS.