1 TILKNYTNING AV NYE KUNDER OG FORSTERKNING TIL EKSISTERENDE KUNDER:

 1. En nettilknytningsavtale inngås skriftlig med anleggets eier evt. nettkunde ved utleie. Den angir hva tilknytningen skal dimensjoneres for; overbelastningsvern og systemspenning.
 2. Tilknytningen dekkes av kunden som et anleggsbidrag.
 3. Tilknytning av mindre umålte uttak bekostes fullt ut av nettkunde. For eks.: overrett lykter, vegbom, trafikklys, telefon- og parkeringsautomater og lignende under 0,5 kW.
 4. Forsterkning og utskifting av enfaset til trefaset stikkledning må dekkes av kunden som et anleggsbidrag.
 5. Merkostnad ved en annen utførelse enn standard nettilknytning bekostes av kunden. Dette gjelder også ved kundens ønske om kabling av eksisterende stikkledning i luft.

2 REKVIRERT FRA- OG TILKOBLING AV STIKKLEDNING:

 1. Fra- og tilkobling av luftledning, to montører og ett frammøte; kr 4.100,- inkl mva.
 2. Fra- og tilkobling i kabelskap med en montør og ett frammøte; kr 2000,- inkl mva.
 3. Pkt. 1 og 2 er forutsatt med inntil ½ times ventetid mellom fra- og tilkoblingen.
 4. Etter arbeidstid faktureres i tillegg medgått arbeidstid/utgifter (2t/50%/100%/133%).
 5. Ved varig opphør av kundeforhold fjernes stikkledning og måler kostnadsfritt.

3 BYGGESTRØM:

 1. Midlertidige nettanlegg skal bekostes av kunden.
 2. Til- og frakobling av byggestrøm; kr 4.100,- inkl mva
 3. Leie av 63A/32A byggestrømskasse; kr 30,- per dag inkl. mva
 4. Montering og demontering av måler i kundens anleggsskap; kr 2.000,- inkl mva.
 5. Standard nettleietariff og ventetariff for kraft benyttes om ikke annet avtales.
 6. Kunder med egne byggestrømstavler dekker i tillegg kostnader etter medgått tid.

4 STENGING OG GJENÅPNING (PGA. MANGLENDE BETALING):

 1. Gjenåpning innenfor arbeidstiden; kr 2 020 + mva*
 2. Gjenåpning utenom arbeidstiden; kr 2 380 + mva*

*husholdning og hytter betaler ikke mva

Satsene gjelder fra 1. mars 2024.

NB! I utgangspunktet er det den som rekvirerer en tjeneste som også blir fakturert