Area.no er utviklet etter forskrift for univerell utforming av IKT. Vi har mange målgrupper og brukere som skal ha like muligheter til tjenester og informasjon på nettsidene, uavhening av brukeres funksjon.

Tilbakemeldinger

Vi ønsker tilbakemeldinger. Ser du en mulighet for forbedringer?