Bilde av montør i stolpe
Bilde av montør i stolpe. Foto.

Nettleieavtale

Forholdet mellom deg som nettkunde og Area Nett AS reguleres av en nettleieavtale og tilknytningsavtale.

Disse standardvilkårene er beregnet til bruk ved tilknytning og levering av nettjenester til forbrukere (husholdning/fritidsboliger) og næring.

Standardvilkårene av 2020 avløser tidligere standardavtale av 2007. Behovet for oppdaterte vilkårene er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet.

Disse standardvilkårene gjelder mellom nettselskap og kunde fra det tidspunkt de er kunngjort for kundene iht. gjeldende regler (se pkt. 17 i nettleievilkårene og pkt. 9 i tilknytningsvilkårene). Standardvilkårene består av to deler/avtaler:

  • Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom nettselskapet og kunden.
  • Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet.

Avtalene kan lastes ned på lenkene under.

Les mer om nettleie på NVE sine sider.

Leveringsplikt av kraft fra nettselskapet

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft inntil kunden har inngått en avtale med en kraftleverandør.
Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt(ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet.

Vi gjør oppmerksom på at kraft levert på leveringsplikt er dyrere og ikke ment som en permanent løsning. Ta derfor straks kontakt med kraftleverandøren for å inngå en ordinær kraftleveringskontrakt.

Hvordan unngå å få kraft levert på leveringsplikt?

Ved å inngå avtale med kraftleverandør før du bestiller nettleie vil du kunne få levert kraft fra kraftleverandøren fra første dag.

Velge kraftleverandør

Oversikt over kraftleverandører finner du på forbrukerrådets nettsider ved å trykke på lenken her Strøm – Forbrukerrådet (forbrukerradet.no)

Kraftleverandøren trenger opplysninger om deg og aktuelt målepunkt. Disse opplynsingene finner du lettest på siste faktura fra oss:

  • Målepunkt-ID og eventuelt målarnummer
  • Sluttbrukers navn og postadresse
  • Anleggs- og fakturaadresse, dersom disse er ulik postadresse
  • Måleravlesning i perioden 20 - 6 dager før flyttedato eller dato for leverandørbytte