Planlagt strømstans

For å opprettholde en stabil strømforsyning må vi av og til utføre vedlikehold i strømnettet, og vi må da koble fra strømmen for å utføre jobben på en sikker måte. Vi arbeider så raskt som mulig og strømmen kan komme tilbake raskere enn planlagt. I enkelte tilfeller får vi en uforutsett situasjon og strømstansen tar lenger tid enn planlagt.

Varsling av planlagt strømstans

Før en planlagt strømstans sender vi SMS til berørte kunder. Dette sendes normalt to til tre dager før strømstansen. Her står det dato og klokkeslett for den planlagte stansen.

Hvis du ikke har blitt varslet mangler vi din kontaktinformasjon. Det er kunden sitt ansvar å oppdatere sin kontaktinformasjon. Dette kan gjøres under hos din strømleverandør.