Linjekrøll
Illustasjon av strømlinjer

Retningslinjene for nettilknytning og anleggsbidrag er utarbeidet med utgangspunkt i nettleieavtale og tilknyttingsvilkår for næringskunder og nettleieavtale og tilknyttingsvilkår for privatkunder.

Netteier kan kreve energi- og effektbudsjett med dokumentasjon på energi- og effektbehovet ved nytilknytninger og/eller utvidelser, rehabilitering og bruksendringer.
Retningslinjene er i tråd med Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer - Lovdata
Ved spørsmål kontakt nettavdelingen.

Retningslinjer for nettilknytning og nettleieavtale finner du på vår side Om nettleie og leveringsplikt

Tilknytning av nye kunder og forsterkning til eksisterende kunder

  • En nettilknytningsavtale inngås skriftlig med anleggets eier evt. nettkunde ved utleie. 
  • Den angir hva tilknytningen skal dimensjoneres for; overbelastningsvern og systemspenning.
  • Tilknytningen bekostes i sin helhet av kunden som et anleggsbidrag.
  • Tilknytning av mindre umålte uttak (<0,5 kW) som f.eks. overrett lykter, vegbom, trafikklys o.l. eller faste små forbruk bekostes fullt ut av nettkunde.
  • Forsterkning og utskifting fra enfaset til trefaset stikkledning, samt endring fra luftledning til kabel bekostes i sin helhet av kunden som et anleggsbidrag.