Flytteesker
Illustrasjon av flytteesker.

Ny kunde/kontrakt

Du skal bestille både nettleie og kraft via kraftleverandøren, og de vil da sende netteier en melding om opprettelse av nytt kundeforhold/kontrakt.

Oversikt over kraftleverandører og hva du må tenke på finner du på forbrukerrådet sine sider ved å trykke på lenken Strøm – Forbrukerrådet (forbrukerradet.no)

Netteier har i henhold til Energiloven §3-3 leveringsplikt til forbruker inntil det er inngått en avtale med valgt kraftleverandør. Det betyr at innflytter får levert kraft på netteiers leveringsplikt (ventetariff) inntil innflytter har bestilt kraft fra en kraftleverandør.

Kraftleverandøren trenger opplysninger om deg og aktuelt målepunkt:

  • Målepunkt-ID og eventuelt målernummer
  • Sluttbrukers navn og postadresse
  • Anleggs- og faktura adresse, dersom disse er ulik postadresse
  • Måleravlesning

Flytting - Opphør av nettleieavtale/strømabonnement

Ved utflytting av bolig/leilighet/anlegg må du si opp nettleieavtalen hos din kraftleverandør.