Installasjonsarbeid
Bilde av byggeplass med strøminstallasjon. Foto.

VIKTIG INFO

Area Nett benytter Volue Elsmart for elektronisk håndtering av melding om installasjonsarbeid. Mer informasjon finner du her: Volue Elsmart elsmart.com.

Frem til september 2024 må installasjoner i område Lebesby og Gamvik kommune meldes her:

https://kunde.nordkyn-kraftlag.no/pls/instprod/kundeweb.pkg_inst_login.p_controlproc

For område Karasjok og Porsanger kommune meldes her:

ElWin InstallatørMelding - innlogging (lksa.no)

Hva skal meldes i Elsmart

 • Ny installasjon
 • Nytt anlegg
 • Utvidelse og endring av overbelastningsvern/hovedsikring
 • Endring eller utskiftning av kortslutningsvern/inntak
 • Arbeid i målepunkt
 • Bruksendring
 • Sammenkobling av anlegg/målepunkt

Melding om arbeid/installasjonsarbeid

I henhold til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg - Kapittel III. Dokumentasjon, informasjon og melding - Lovdata skal det sendes melding til netteier/DLE (eller i visse tilfeller til DSB) før utførelse og endringer av anlegget påbegynnes.

Meldinger

Ved nyinstallasjon og før ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon skal det sendes melding til nettselskapet. Meldingen skal sendes elektronisk.

Før ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon skal netteier ha gitt sitt samtykke på forhånd (navn angis på ferdigmelding).

Ferdigmelding skal sendes ved nyanlegg, endring/utvidelse av stikkledning og etter ethvert inngrep i netteiers måleinstallasjon.

Area Nett spenningssetter/tilkobler ikke en installasjon/anlegg før ferdigmelding foreligger.

Viktig med riktige vedlegg

Det er ulike krav til vedlegg som skal følge med en melding alt etter hvilken type arbeider som skal utføres.

Her er en generell oversikt over de vedlegg som skal ligge ved en komplett utfylt "Melding om installasjon":

 • Nettilknytningsbestilling ved nyanlegg med underskrift fra den nye kunden før melding godkjennes
 • Situasjonskart (målestokk 1:500) målsatt med avstander til faste punkter i terrenget

Husk at vedleggene må legges ved når du registrerer inn "Melding om installasjonsarbeid". Er vedleggene riktige fra starten av unngår du at saksbehandlingen tar lenger tid fordi vi må avvise meldingen i systemet.

Når er det ikke behov for å sende inn melding om installasjonsarbeider

Det er ikke nødvendig å sende melding for mindre utvidelser og forandringer som ikke medfører bruksendringer og som ikke berører vern mot overstrøm herunder vern mot overbelastning, kortslutning og måleinstallasjon.

Tilgang til Elsmart

For å få tilgang til Elsmart må elektroentreprenøren registrere seg i Elsmart elsmart.com.

Sammenkobling av anlegg/målepunkt

NVE bestemte i 2010 at hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skulle måles og avregnes hver for seg. Ref. pkt 13-1h i Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering (Fellesmålingsforskriften). «Hver enkelt boenhet og hver enkelt fritidsbolig skal nå måles og avregnes hver for seg.» Med boenhet menes boliger som er registrert i offentlig eiendomsregister (matrikkelen). Anlegg som tilfredsstiller kravene til sammenkobling er: 

 • Hybel/hybelleilighet som har vært benyttet til utleie og er en naturlig del av boligen med felles inngang etc. 
 • Boenheter som fysisk gjøres om til en leilighet og gjøres uegnet for utleie 
 • Garasjer, uthus, låver som er registrert som egne anlegg. 
 • Del av bolig som har vært benyttet til forretningsvirksomhet etc. 
 • Elkjeler. 
 • Generelt så vil ikke seksjonerte boenheter tilfredsstille kravene til sammenkobling selv om de ikke benyttes til utleie, eller er registrert på samme eier/bruker. Omgjøring fra to til en boenheter må meldes og godkjennes av kommunen før sammenkobling av målepunktet aksepteres 

Boenheter som midlertidig ikke er utleid deler av året tilfredsstiller ikke kravene til sammenkobling. 

Fellesmålingsforskriften gjelder ikke for næringskunder