Driftsmeldinger og feil

Kartet viser alle pågående strømstanser og utkoblede punkt, samt planlagte og varslede utkoblinger i nettet. Gråe sirkler viser berørte områder ved planlagte utkoblinger på grunn av vedlikehold, oppgradering eller ettersyn. Røde sirkler viser berørte områder ved utfall på grunn av pågående driftsforstyrrelse. Klikk og zoom inn i kartet for mer informasjon. Gjelder inntil videre kun for nettområdet til tidligere Nettinord