Feilmelding

Her er en oversikt over hva du bør gjøre dersom du opplever feil på strømforsyningen.

Hva gjør jeg hvis strømmen går?

Area Nett AS overvåker, kontrollerer og fjernstyrer høyspent nettet i hele forsyningsområdet fra selskapets driftsentral.

Feil i lavspent nettet som ikke berører hele nettområdet men bare enkelte kunder vil normalt bli fanget opp av vårt online nettanalyse verktøy Quant Insight, som innhenter informasjon fra alle målere og fra vår nettstasjons overvåking (Gjelder inntil videre kun for kunder i tidligere Nettinord). Informasjon kan utebli fra den automatiske overvåkingen og vi er derfor ennå avhengig av tilbakemeldinger fra kundene ved feil i strømnettet

Du kan enkelt kontrollere om årsaken til strømbruddet er inne i huset eller om det er i strømnettet til Area Nett AS.

Helt strømløs

Hvis naboer også mangler strøm, er det en feil på nettet. Ring oss på vår vakttelefon 78 46 44 00, eller benytt vårt kontaktskjema som du finner på lenken her Kontakt oss - Feil

Om strømmen går bare hos deg:

  • Kontroller at hovedsikringer eller jordfeilbryter er intakte. Har du automatsikringer skal bryteren vende opp eller proppen være trykket inn. Har du skrusikringer/patronsikringer, så skift disse. Det er ofte vanskelig å se om det er brudd i disse.
  • Kontroller at inntakssikringer er intakte. Inntakssikringer er vanligvis plassert der kabel eller luftledning kommer inn i huset.
  • Hvis noe av dette har slått ut, er det en intern feil i din installasjon, og du må kontakte installatør.

Hvis ditt eget anlegg er i orden er det mye som tyder på at feilen er i vårt nett. Kontakt oss på vår vakttelefon så feilsøker vi på vårt forsyningsnett og utbedrer feilen

Redusert spenning/dimmet belysning

Hvis du opplever at du har ”halv spenning”, det vil si at det så vidt gløder noen steder og at deler av huset ikke har strøm:

  • Kontroller inntakssikringer og hovedsikringer hvis du har et trefase anlegg (3 hovedsikringer)
  • Har du enfase anlegg (to hovedsikringer) er feilen ute i nettet.

Melding om feil rettes til Feilmeldingen på telefon 78 46 44 00

Ta kontakt med oss dersom du mener at feilen ikke er i eget anlegg. Vi vil da sende ut montør som kan feilsøke og eventuelt utbedre feilen. Vi gjør oppmerksom på at kunden faktureres for montørkostnader dersom det viser seg at feilen likevel var i kundens eget anlegg.

Ifølge eltilsynsloven er kunden ansvarlig for vedlikehold og kontroll av eget anlegg, og for at anlegget er i forskriftsmessig stand. Kunden kan kontakte elektriker/installatør for egen regning ved behov for hjelp til å avdekke om feilen er i eget anlegg.