Internkontrollforskriftens intensjon er å fremme Helse,- Miljø- og Sikkerhetsarbeidet (HMS) i alle norske virksomheter.

Internkontrollsystemet skal bl.a. inneholde rutiner for å sikre etterlevelse av relevante forskrifts- og normkrav.
Omfanget avhenger av den enkelte bedrifts arbeidsområde.

Det er viktig at man tenker enkelt. For at beskrevne rutiner skal fungere i praksis må man tilstrebe at innholdet i Internkontrollsystemet blir "Sunt vett satt i system" og ikke "Helsikkes Mange Skjema".