Nettalliansen

Nettalliansen ble etablert av 8 nettselskap i 2009 og består i dag av 25 små og mellomstore nettselskap. Til sammen har Nettalliansen nærmere 230.000 nettkunder og ca 1200 ansatte.

Repvåg Kraftlag ble med i Nettalliansen 31 mai 2016, et medlemskap som ble overført til tidligere Nettinord AS i januar 2021, som nå er Area Nett AS.

Selv om det enkelte allianseselskap er relativt lite i størrelse, utgjør Nettalliansen samlet sett, en av de største aktørene i det norske energimarkedet - og er en sentral aktør for ivaretakelse av norske lokalsamfunn.

Nettalliansen skal være et godt alternativ til fusjon og til å stå alene som et mindre nettselskap. Allianseselskapene skal gjøre ting "sammen og på samme måte", samtidig som de beholder lokal råderett og ivaretar sine lokalsamfunn.

Sammen bygger derfor Nettalliansen en bransjeløsning som dekker IT-behovene til det moderne og effektive nettselskapet. Det å samle allianseelskapene på én felles plattform, legger grunnlaget for felles tjenester, standardiserte arbeidsprosesser og samhandling på tvers. Dette bidrar både til økt effektivitet og redusert sårbarhet hos hvert enkelt allianseselskap.

Bransjeløsningen effektiviserer arbeidsprosesser både innenfor hvert enkelt nettselskap, og ikke minst på tvers av alle selskapene i alliansen slik at nettselskapene enkelt skal kunne utveksle informasjon og ressurser.

Vår visjon
Nettalliansen styrker det lokale nettselskapet.