Jeg har ikke strøm?

Hvis du ikke har strøm må du først sjekke sikringene i sikringsskapet og hovedsikringen. Hvis dette ser ok ut og du vet at du har betalt strømregningen kan du ringe vakttelefon 78 47 68 15.

NettiNord har ansvar for strømføring til huset. Alt innenfor husets vegger er huseiers ansvar.

Jeg skal flytte, hva gjør jeg?

Kontakt din kraftleverandør for å melde flytting.