Byggestrøm er et midlertidig tidsbegrenset strømforsyning som kan benyttes av utbyggere, entreprenører, arrangører og lignende. Ofte brukes byggestrømskap i en anleggsperiode eller til et anlegg er klart for en permanent tilkobling på distribusjonsnettet.

Ønsker du å bestille/avbestille byggestrøm? Benytt vårt kontaktskjema som du finner her  Prisliste finner du her

Leietakers ansvar

  • Leietaker plikter å behandle byggestrømskap med aktsomhet, slik at den ved demontering er i tilsvarende stand som ved montering.
  • Leietaker er i hele leieperioden ansvarlig for skap og tilstøtende utstyr. Alle skader som blir påført det utleide materiellet vil i sin helhet faktureres leietaker.
  • Leietaker plikter å tilse at utstyret behandles og brukes korrekt for å unngå å sette seg selv eller andre i fare.
  • Leietaker eller andre må på ingen måte utføre endringer eller reparasjoner på installasjonen i skapet. Dette skal kun utføres av fagpersoner som er godkjent av Area Nett AS.
  • Leietaker er ansvarlig for at skapet til enhver tid er lukket og låst.
  • Skapet må ikke flyttes fra utplasseringsstedet uten at dette varsles skriftlig.
  • Jording og tilførselskabel må på ingen måte røres/endres.
  • Ved manglende betaling vil byggestrømskapet bli frakoblet og hentet av Area Nett AS uten varsel og ansvar for følgekostnader.
  • Leieperiode over 1 år må avtales på forhånd.